top of page

Kredyt 2 procent

Bezpieczny kredyt 2 proc. to rządowy projekt, którego celem jest ułatwienie dostępu do finansowania zakupu lub budowy nieruchomości kredytem hipotecznym.

 

Program bezpieczny kredyt 2 procent polega na udzieleniu dopłat do rat kredytu mieszkaniowego. Wysokość stałej stopy procentowej będzie ustalana w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach, które będą udzielać kredytów. Kwota dopłaty to różnica między stałą stopą procentową, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dotacja będzie przysługiwała przez 10 lat

Program będzie udostępniony we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aby taki produkt dostępny był w ofercie banku – ten będzie musiał zawrzeć odpowiednią umowę z BGK.

Zasady programu reguluje Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 1114).

Warunki kredytu 2 procent

Kto może skorzystać z kredytu 2%?

​Możesz wnioskować o kredyt, jeżeli jesteś singlem, małżeństwem albo parą, która:

  • W dniu złożenia wniosku nie masz ukończonych 45 lat – ten warunek musi spełniać przynajmniej 1 osoba, która składa wniosek

  • jesteś w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym i wychowujecie wspólne dziecko,

  • nie jesteś/nie byłeś właścicielem mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kalkulator raty kredytu 2 procent

bottom of page